ค่ายเล่าเรื่องจากดวงดาว ปี 67 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเล่าเรื่องจากดวงดาว ปี 67 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ภาคกล่างวันมีการให้ความรู้เรื่องดวงดาว และ กิจกรรมกลางคืนมีการล่องกล้องดูดาว กิจกรรมนิทานดวงดาว