การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

💙💛การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567💙💛
===========================
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
👍🏻ระดับชั้น ม.1 รับจำนวน 160คน
👍🏻ระดับชั้น ม.4 รับจำนวน 160 คน
📌 ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2567