วัน อังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68

วัน อังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปง โดยมี นายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปงเป็นประธานในพิธี ช่วงเช้า พิธีการทางศาสนาและในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูกลุ่มปง 1 ครูกลุ่มปง 2 และ ข้าราชการบำนาญ