วันที่ 11-14 มกราคม 2567 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ได้มอบหมายให้ครูอนุชา ปินตา และครูกฤดาพร การหมั่น ได้นำนักเรียนแกนนำชมรมต้นกล้ารัชดา จำนวน 11 คน

วันที่ 11-14 มกราคม 2567 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ได้มอบหมายให้ครูอนุชา ปินตา และครูกฤดาพร การหมั่น ได้นำนักเรียนแกนนำชมรมต้นกล้ารัชดา จำนวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 19 “สานพลังกล้าดี วิถีพลังบวร ณ วัดเกาะรากเสียดนอก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้แกนนำชมรมต้นกล้ารัชดาเข้ารับรางวัลผู้นำกล้าแผ่นดิน และชมรมต้นกล้ารัชดาเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะกลุ่มเยาวชนเครือข่ายที่มีจิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2566