วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสมรักษ์ วงศ์ชัย อสส.โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาได้มอบหนังสือสารานุกรมไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสมรักษ์ วงศ์ชัย อสส.โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาได้มอบหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรินฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โดยมี นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในศึกษาค้นคว้า

พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยติดตามผลการเรียนของเด็กหญิงณัฎฐณิชา ดวงทิพย์ นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ นายบัณฑิต มีชัยมาตย์ นักเรียนทุน มทศ.รุ่นที่ 14