ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษดาพร การหมั่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 จากคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษดาพร การหมั่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 จากคุรุสภา